Hjem

Sunde Tre-Service

Trefelling & beskjæring

Trefelling

Vi feller treet med millimeterpresisjon, enten det blir felt i hel lengde, eller om vi kapper det ned i biter.


Hvis treet er bygd inn i f.eks. en veranda e.l., kapper vi det ned i biter og firer disse ned med spesialutstyr for dette. Ikke en grein eller kubbe faller ned på bygningen/verandaen. Vi kapper og kløver til ferdig ved.

Vanskelig plassert tre? - Ikke noe problem =)


Hos oss er sikkerhet i fokus hele tiden. Alt utstyr som blir brukt er CE-merket og godkjent for arbeid i trær.

 • Ansvarsforsikret for 10 mill
 • Uforpliktende befaring
 • Tar jobber i hele Midt-Norge
 • Sikkerhet og yrkesstolthet i høysete
 • Flere år med erfaring innen skogbruk og spesial felling


Trepleie

Vi bruker sele og tau for å klatre rundt i treet når vi beskjærer. Dette betyr at vi kan komme oss rundt i hele trekronen, og kan jobbe uten behov for kran eller lift. Vi kommer gjerne på befaring for å se på trærne og diskutere alternative løsninger for at trærne skal være sikre og samtidig bli seende pene ut.

Trepleie er viktig

Riktig utført, regelmessig pleie fører til attraktive og sikre trær og busker som lever lenge. De er en investering som stiger i verdi. Sunne trær bidrar blant mye annet til økt trivsel, attraktive bomiljøer, bedre luftkvalitet og redusert støy.


Ustelte eller dårlig beskjærte trær er spesielt utsatte for sykdommer og strukturelle svakheter. Når dette kombineres med påvirkning fra vær, vind eller andre faktorer stilles menneskers liv i fare. Fallende greiner eller veltende trær kan forårsake betydelige ødeleggelser og medføre store kostnader. Treets eier er ansvarlig for dets sikkerhet overfor allmennheten, og kan pålegges erstatningsansvar for eventuelle skader

Stubbefresing

Vi freser vekk store og små stubber. Stubbene blir malt opp til flis helt ned til 30 cm under bakkenivå.


Flisen kan du benytte som dekkmasse i bed og skråninger.


Når stubben er frest bort kan du fylle på jord og til og med så plenfrø. Du vil aldri se at det har stått ett tre der noen gang.


Maskinen er kun 75 cm bred, så vi kommer til på trange steder.


Den kan også transporteres opp og ned trapper

 • Felling av vanskelige trær
 • Beskjæring av store og små trær
 • Stubbefresing og flishugging
 • Rotbeskjæring og flytting
 • Kronesikring og kronereduksjon
 • Bortkjøring av trevirke

Profesjonell kompetanse

Pleie eller felling av trær kan være krevende og risikofylt, og krever forståelse for treets egenskaper, vekstvilkår og utvikling. Arbeidet bør utføres av en aktør med dokumenterte kunnskaper og godkjent utstyr. Sunde Tre-Service tar dette ansvaret seriøst. Vi innehar full ansvar- og ulykkesforsikring, og oppfyller til enhver tid de gjeldende HMS-reglene for arbeid i høyden

Ikke begi deg ut på felling av store trær alene. 

Det kan være svært farlig.

Kontakt oss... - Det er helt ufarlig!

Sunde Tre-Service

Org no: 999 038 689 MVA